Discussion:
Rubidowe wzorce czasu
(Wiadomość utworzona zbyt dawno temu. Odpowiedź niemożliwa.)
kolarz
2010-01-08 16:49:18 UTC
Permalink
Raw Message
Witam. Na Ebay mo¿na nabyæ rubidowe wzorce czasu po przystêpnych cemach od
150z³ w górê. Czy kto¶ co¶ wie na ten temat, a zw³aszcza na temat ¿ywotno¶ci
tych wzorców ?
http://shop.ebay.pl/i.html?LH_PrefLoc=2&_nkw=rubidium&_fln=1&_trksid=p3286.c0.m283
Pszemol
2010-01-09 12:53:52 UTC
Permalink
Raw Message
Witam. Na Ebay można nabyć rubidowe wzorce czasu po przystępnych cemach od
150zł w górę. Czy ktoś coś wie na ten temat, a zwłaszcza na temat
żywotności tych wzorców ?
http://shop.ebay.pl/i.html?LH_PrefLoc=2&_nkw=rubidium&_fln=1&_trksid=p3286.c0.m283
Niestety nie wiem, ale wrzuć info na grupę jak coś znajdziesz.
Też mnie to zainteresowało...
sundayman
2010-01-09 18:18:17 UTC
Permalink
Raw Message
leniuszki...

http://epsrv.astro.uni.torun.pl/~wb/wzorzec_rb.html
http://www.meratronik.pl/Wzorce-i-pomiar-czasu-i-czestotliwosci/Wzorzec-rubidowy.html
Pszemol
2010-01-09 19:39:44 UTC
Permalink
Raw Message
Post by sundayman
leniuszki...
Leniuchy!!!

Tak swoją drogą to ciekawe czy taki aparacik z eBaya za $30
rzeczywiście osiąga dokładność rzędu 10^-11 czy może te
z eBaya to jakieś odrzuty lub używane/wypalone są...
kolarz
2010-01-11 15:21:44 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Pszemol
Post by sundayman
leniuszki...
Leniuchy!!!
Tak swoj± drog± to ciekawe czy taki aparacik z eBaya za $30
rzeczywi¶cie osi±ga dok³adno¶æ rzêdu 10^-11 czy mo¿e te
z eBaya to jakie¶ odrzuty lub u¿ywane/wypalone s±...
================================================
Doczyta³em siê ,¿e te rubidowe wzorce, ¿eby by³y sprawne, to musz± mieæ
odpowiednie napiêcie na wyj¶ciu kontrolnym, tj 5-9V. Jesli maj± 3V to uwa¿a
sie je za zu¿yte. Na Ebay chiñczycy nic nie pisz± na ten temat, tak ¿e
my¶lê,¿e sa chyba zu¿yte. Nie wiem na czym polega to ¿e s± zuzyte, ale tyle
doczyta³em siê w necie. Jesli chodzi o wzorce czêstotliwo¶ci, to pewniejsze
w naszych warunkach jest zbudowanie wzorca czasu , -który jest porównywany z
czasem z GPS z wzorcem generatora wysokostabilnego. Tu jest przyk³ad
http://sites.google.com/site/sq4avs2/wzorzecve2zaz2. Niestety Polska jest
bardzo zacofana, bo takie rzeczy robiono w USA ju¿ 15-20 lat temu, a u nas
ma³o kto o tym wie. Prawie nikt tym tematem siê nie zainteresowa³, , a
przecie¿ czas to podstawa pomiarów w elektronice.
kolarz.

Loading...