Discussion:
Rubidowe wzorce czasu
(Wiadomość utworzona zbyt dawno temu. Odpowiedź niemożliwa.)
kolarz
2010-01-08 16:49:18 UTC
Witam. Na Ebay mo¿na nabyæ rubidowe wzorce czasu po przystêpnych cemach od
150z³ w górê. Czy kto¶ co¶ wie na ten temat, a zw³aszcza na temat ¿ywotno¶ci
tych wzorców ?
http://shop.ebay.pl/i.html?LH_PrefLoc=2&_nkw=rubidium&_fln=1&_trksid=p3286.c0.m283
Pszemol
2010-01-09 12:53:52 UTC
Witam. Na Ebay można nabyć rubidowe wzorce czasu po przystępnych cemach od
150zł w górę. Czy ktoś coś wie na ten temat, a zwłaszcza na temat
żywotności tych wzorców ?
http://shop.ebay.pl/i.html?LH_PrefLoc=2&_nkw=rubidium&_fln=1&_trksid=p3286.c0.m283
Niestety nie wiem, ale wrzuć info na grupę jak coś znajdziesz.
Też mnie to zainteresowało...
sundayman
2010-01-09 18:18:17 UTC
leniuszki...

http://epsrv.astro.uni.torun.pl/~wb/wzorzec_rb.html
http://www.meratronik.pl/Wzorce-i-pomiar-czasu-i-czestotliwosci/Wzorzec-rubidowy.html
Pszemol
2010-01-09 19:39:44 UTC
Post by sundayman
leniuszki...
Leniuchy!!!

Tak swoją drogą to ciekawe czy taki aparacik z eBaya za $30
rzeczywiście osiąga dokładność rzędu 10^-11 czy może te
z eBaya to jakieś odrzuty lub używane/wypalone są...
kolarz
2010-01-11 15:21:44 UTC
Post by Pszemol
Post by sundayman
leniuszki...
Leniuchy!!!
Tak swoj± drog± to ciekawe czy taki aparacik z eBaya za $30
rzeczywi¶cie osi±ga dok³adno¶æ rzêdu 10^-11 czy mo¿e te
z eBaya to jakie¶ odrzuty lub u¿ywane/wypalone s±...
================================================
Doczyta³em siê ,¿e te rubidowe wzorce, ¿eby by³y sprawne, to musz± mieæ
odpowiednie napiêcie na wyj¶ciu kontrolnym, tj 5-9V. Jesli maj± 3V to uwa¿a
sie je za zu¿yte. Na Ebay chiñczycy nic nie pisz± na ten temat, tak ¿e
my¶lê,¿e sa chyba zu¿yte. Nie wiem na czym polega to ¿e s± zuzyte, ale tyle
doczyta³em siê w necie. Jesli chodzi o wzorce czêstotliwo¶ci, to pewniejsze
w naszych warunkach jest zbudowanie wzorca czasu , -który jest porównywany z
czasem z GPS z wzorcem generatora wysokostabilnego. Tu jest przyk³ad
http://sites.google.com/site/sq4avs2/wzorzecve2zaz2. Niestety Polska jest
bardzo zacofana, bo takie rzeczy robiono w USA ju¿ 15-20 lat temu, a u nas
ma³o kto o tym wie. Prawie nikt tym tematem siê nie zainteresowa³, , a
przecie¿ czas to podstawa pomiarów w elektronice.
kolarz.Database (slave) 0.003125 s
44.2734 kB
Benchmark Min Max Average Total
SELECT `lang` FROM `newsgroup` WHERE `newsgroup_url` = 'pl.misc.elektronika' (4)
0.000130 s
0.000257 s
0.000167 s
0.000669 s
2.2344 kB
2.3672 kB
2.2676 kB
9.0703 kB
SELECT `code`, `name` FROM `lang` WHERE `code` = 'pl' (3)
0.000122 s
0.000138 s
0.000130 s
0.000391 s
2.4141 kB
2.4141 kB
2.4141 kB
7.2422 kB
SELECT * FROM `lang` WHERE `code` = 'pl' (1)
0.000216 s
0.000216 s
0.000216 s
0.000216 s
12.5234 kB
12.5234 kB
12.5234 kB
12.5234 kB
SELECT * FROM `thread` WHERE `hash` = 'zSVKLW26' (1)
0.000739 s
0.000739 s
0.000739 s
0.000739 s
4.2500 kB
4.2500 kB
4.2500 kB
4.2500 kB
SELECT * FROM `newsgroup` WHERE `newsgroup_id` = '40762' (1)
0.000188 s
0.000188 s
0.000188 s
0.000188 s
5.8047 kB
5.8047 kB
5.8047 kB
5.8047 kB
SELECT * FROM `temp_simthread` WHERE `hash` = 'zSVKLW26' (1)
0.000536 s
0.000536 s
0.000536 s
0.000536 s
2.6953 kB
2.6953 kB
2.6953 kB
2.6953 kB
SELECT text_res, img_res, manual FROM porndetect WHERE hash = 'zSVKLW26' AND page = 1 (1)
0.000386 s
0.000386 s
0.000386 s
0.000386 s
2.6875 kB
2.6875 kB
2.6875 kB
2.6875 kB
Kohana 0.009026 s
48.7734 kB
Benchmark Min Max Average Total
find_file (73)
0.000006 s
0.000274 s
0.000124 s
0.009026 s
0.5234 kB
2.1563 kB
0.6681 kB
48.7734 kB
Requests 0.054500 s
460.2422 kB
Benchmark Min Max Average Total
"zSVKLW26/rubidowe-wzorce-czasu" (1)
0.056423 s
0.056423 s
0.056423 s
0.056423 s
488.2500 kB
488.2500 kB
488.2500 kB
488.2500 kB
Thread controller 0.001124 s
27.7109 kB
Benchmark Min Max Average Total
Init (1)
0.001124 s
0.001124 s
0.001124 s
0.001124 s
27.7109 kB
27.7109 kB
27.7109 kB
27.7109 kB
Thread parsing 0.036713 s
82.4688 kB
Benchmark Min Max Average Total
Other (2)
0.001106 s
0.005188 s
0.003147 s
0.006294 s
10.8281 kB
11.1406 kB
10.9844 kB
21.9688 kB
PHP Post Parsing (1)
0.003179 s
0.003179 s
0.003179 s
0.003179 s
48.5234 kB
48.5234 kB
48.5234 kB
48.5234 kB
C++ Post Parsing (1)
0.027001 s
0.027001 s
0.027001 s
0.027001 s
5.2891 kB
5.2891 kB
5.2891 kB
5.2891 kB
Three (1)
0.000239 s
0.000239 s
0.000239 s
0.000239 s
6.6875 kB
6.6875 kB
6.6875 kB
6.6875 kB
Load & uncompress 0.001053 s
8.5547 kB
Benchmark Min Max Average Total
load_thread (1)
0.001053 s
0.001053 s
0.001053 s
0.001053 s
8.5547 kB
8.5547 kB
8.5547 kB
8.5547 kB
Application Execution (507) 0.020666 s 33.418700 s 0.197904 s 0.077501 s
749.6172 kB 4,534.3750 kB 1,358.4011 kB 1,110.1484 kB