(Wiadomość utworzona zbyt dawno temu. Odpowiedź niemożliwa.)
silniki grzeja sie na falowniku, dlaczego?
Sajkik
2007-01-30 07:14:58 UTC
podlaczylem dwa silniki rownolegle pod falownik i niezle sie grzeja.
silnik sa bez obciazenia, a falownik, to staruszek juz: Lenze, typ 631
E.3C.
instrukcji nie moge do niego znalezc.
silniki maja zwory ustawione na trojkat.
na falowniku sa potencjometry oznaczone:
U min
U/F
Ti r
Ti p
n min
n max

ma ktos pomysla dlaczego sie tak dzieje?
i jakies sugestie co do regulacji nastaw U min,U/F,Ti r, Ti p ?

--
pozdrawiam
Sajkik
Marek Lewandowski
2007-01-30 08:29:57 UTC
Post by Sajkik
podlaczylem dwa silniki rownolegle pod falownik i niezle sie grzeja.
silniki maja zwory ustawione na trojkat.
ma ktos pomysla dlaczego sie tak dzieje?
zostawiłem Ci podstawową przyczynę grzania się silników.

--
Marek Lewandowski
ICQ#/GG#: ask per mail. mail: locust[X]poczta/onet/pl
my gallery: http://www.pbase.com/mareklew
my kind-of-a-blog: http://lockaphoto.stufftoread.com
1024 Ireneusz Niemczyk
2007-01-30 17:04:10 UTC
zostawiłem Ci podstawowš przyczynę grzania się silników.
Marku, nie zadałem sobie trudu poszukania doc-a do niego, ale czy
przypadkiem nie dopuszcza on zasilania 1f?
A tak przypadkiem to nie Eurotherm?

Wiesz, Sajkik nie napisam czy kreci wolno, szybko, czy grzebal w krzywej i
progach... Moze wystarczy wyregulowac?

Milego.
__
Pzd, Irek.N. (irek na serwerze 1024.pl)
Marek Lewandowski
2007-01-30 18:22:57 UTC
Post by 1024 Ireneusz Niemczyk
Post by Marek Lewandowski
zostawiłem Ci podstawową przyczynę grzania się silników.
Marku, nie zadałem sobie trudu poszukania doc-a do niego, ale czy
przypadkiem nie dopuszcza on zasilania 1f?
A tak przypadkiem to nie Eurotherm?
Wiesz, Sajkik nie napisam czy kreci wolno, szybko, czy grzebal w krzywej i
progach... Moze wystarczy wyregulowac?
Irku, pies z regulacją, jeśli ktoś podłączy jeden silnik w trójkąt
do falownika, to prosi się o kłopoty i prawie na pewno będzie się ten
silnik grzał. Jeśli podłączy DWA silniki równolegle, oba w trójkąt, to
one MUSZĄ się grzać. Dość trudno to ,,muszą'' udowodnić, ale przyczyna
grzania jest oczywista: nie ma mocnych, żeby uniknąć prądu płynącego w
tym trójkącie ,,w kółko''...
Jak te silniki zostaną podpięte jak należy, to wtedy będzie można gadać
o ustawianiu reszty...
--
Marek Lewandowski
ICQ#/GG#: ask per mail. mail: locust[X]poczta/onet/pl
my gallery: http://www.pbase.com/mareklew
my kind-of-a-blog: http://lockaphoto.stufftoread.com
1024 Ireneusz Niemczyk
2007-01-30 21:27:43 UTC
Irku, pies z regulacjš, jeśli ktoś podłšczy jeden silnik w trójkšt
do falownika, to prosi się o kłopoty i prawie na pewno będzie się ten
silnik grzał.
Marek, na Boga, połowa moich maszyn ma tak zasilane silniki. Jak mam 1f na
wejściu to po prostu nie mam wyboru w podlaczeniu. Moze ze 2 razy podlaczalem
gwiazde, choc powinienem trojkat - potrzebowalem _miekki_ naped gdzies
dodatkowo, a klient nie chcial dodatkowego ustrojstwa w szafie (i portfelu). :)
Jeśli podłšczy DWA silniki równolegle, oba w trójkšt, to
one MUSZĽ się grzać. Dość trudno to ,,muszš'' udowodnić, ale przyczyna
grzania jest oczywista: nie ma mocnych, żeby uniknšć pršdu płynšcego w
tym trójkšcie ,,w kółko''...
Moze, moge sobie to wyobrazic, choc nie spotkalem. Podlaczalem natomiast silniki
rownolegle w gwiezdzie - ale to inna bajka jest.
Tak apropo grzania, jednofazowe silniki mnie ostatnio dobijaja. Nie wiem czy
basel cos zrobil z dzialem projektowym, czy taka moda nastala, ale silniki
podlaczone i nie obciazone grzeja sie niemilosiernie (i to nawet male rzedu
0.18). Tak z 60C na korpusie lekko maja (co zreszta czuc jak nowy jest), az
strach cokolwiek na os zakladac :(

Milego, Marku.
__
Pzd, Irek.N. (irek na serwerze 1024.pl)
PiotrVW
2007-01-30 22:08:58 UTC
Witam
Bêdzie troche [OT] ale nie do koñca .
Jest sobie silnik wentylatora 7.5 kW .Zasilany bezpo¶rednio z sieci ,
typowe zabezpieczenia ( termik ,CZF , stycznik )
Wentylator ³adnie rusza , pobór pr±du podczas pracy poni¿ej maksymalnego .
Tyle ¿e po kilku godzinach (!!) zaczyna siê grzaæ . Tak jako¶ dziwnie jakby
od wa³u . £o¿yska ? . w sumie cicho , nic nie chrobocze .
Pobór pr±du w normie .Stan izolacji OK .
Rozbieraj± , ³ó¿yska dobre, wymieniaj± profilaktycznie na nowe . Tylko
jako¶ ten wirnik poobcierany , wrêcz blachy nawet nieco odpuszczone na
niebiesko . Gniazda ³o¿ysk ciasne , niewybite .Silnik posk³adany , obraca
siê lekko , nic nie obciera .
Zabudowano , w³aczono. Dzia³a , kilka godzin i powtórka w rozrywki . Gor±cy
jak diabli i zaczyna go ³apaæ .Zatrzymanie , pomiary itp itd .elektrycznie
OK .Mechanicznie jak wystygnie OK . W³aczaj± i znowu cyrki po czasie .
Przyczyna , wirnik puchnie ?! ( bywa ¿e pêknie klatka ale ja siê nie
spotka³em , tylko s³ysza³em, )

W koñcu , zgodnie z zasad± "jesli wszytko dobre a nie dzia³a to jednak nie
wszystko jest dobre " zauwa¿ono ¿e blaszki s± ustawione w GWIAZDÊ a nie
w TRÓJK¡T ( silnik mia³ 380 V dla trójk±ta) .
Prze³±czono . Wzrós³ oczywi¶cie prad rozruchu lecz o dziwo wirnik nie
puchnie i wentylator 1.5 roku pracuje bez uwag .
Przy okazji nie znaleziono or³a który to prze³aczy³ podczas remontów ,
silnik ma ju¿ kilkanascie lat .!


A bardziej w temacie nie przemawia do mnie wyrzszo¶æ pod³aczenia w trójk±t
nad gwiazd± dla falowników .
Raz ¿e niewidzê podstaw fizycznych tego p³yniêcia " w kólko "
A dwa to mam pod³aczone zarówno do falownika "pr±dowgo" (stary tyrystorowy
75 kW) jak i do bardzo wspó³czesnego VLT Danfosa po dwie pompy ( w
pierwszym przypadku 2 x 37 kW w drugim 2x 30kW) po³aczone w TRÓJK¡T i niema
objawów niepreawid³owej pracy . Pracuj± w bardzo szerokim zakresie obrotów )

Wiêksze znaczenie do grzania ma po dobranie znamionowego napiêcia
wyjsciowego falownika do napiecia znamionowego silnika oraz odpowiednie
dopasowanie chrakterystyki pradowo/napieciowej falownika w funkcji
czêstotliwo¶ci wyj¶ciowej .
To jest temat na pracê doktorsk± i niepodejmujê siê t³umaczenia
szczegó³ów .
W uproszczeniu , dla danej czêstotliwo¶ci wyj¶ciowej musi byæ zachowana
odpowiednia warto¶æ napiecia wyjsciwego ,Je¶li jest zbyt du¿e napiêcie to
obroty s± zgodne z [f] ( minus po¶lizg) jednak przez silnik p³ynie zbyt du¿y
pr±d co powoduje znaczne wydzielanie ciep³a Joule'a ( P=J2R) .
Je¶li problem wystêpuje przy bardzo niskich obrotach , przyczyn± mo¿e byæ
zbyt ma³a skuteczno¶æ zinetgrowanego ch³odzenia silników .Wentylator
zabudowany na wale silnika mo¿e mieæ zbyt ma³e obroty , w koñcu kto¶ ten
silnik projektowa³ na pracê z nominalnymi obrotami .
Jako rozwi±czanie problemu z tematu proponujê pobawiæ siê empirycznie
potencjometrem oznaczonym U/F
Zapi±æ cêgi TrueRMS i obni¿yæ tym potencjometrem pr±d dla typowej
czêstotliowsci roboczej

Przepraszam z wyk³ad . Jako¶ tak tego siê sporo napisa³o

Pozdrawiam Piotr .
Marek Lewandowski
2007-01-30 22:32:40 UTC
Post by 1024 Ireneusz Niemczyk
Marek, na Boga, połowa moich maszyn ma tak zasilane silniki. Jak mam 1f na
wejściu to po prostu nie mam wyboru w podlaczeniu.
Ke?
Falownik może mieć 1f na wejściu, ale na wyjściu ma 3 fazy, jak możesz
nie mieć wyboru, czy do trójfazowego falownika podłączasz trójfazowy
silnik w trójkąt, czy w gwiazdę? (tym bardziej, że silnik z pytania ma
zwory D/Y)
Post by 1024 Ireneusz Niemczyk
Moze, moge sobie to wyobrazic, choc nie spotkalem. Podlaczalem natomiast silniki
rownolegle w gwiezdzie - ale to inna bajka jest.
Inna. I działa.
Post by 1024 Ireneusz Niemczyk
Tak apropo grzania, jednofazowe silniki mnie ostatnio dobijaja. Nie wiem czy
basel cos zrobil z dzialem projektowym, czy taka moda nastala, ale silniki
podlaczone i nie obciazone grzeja sie niemilosiernie (i to nawet male rzedu
0.18). Tak z 60C na korpusie lekko maja (co zreszta czuc jak nowy jest), az
strach cokolwiek na os zakladac :(
tja... Nasze są jeszcze liczone jak należy.
Ale przecież nie o jednofazowy silnik chodzi tylko o 3f... A jak ktoś
nie wierzy w prąd ,,krążący'' w silniku 3f podłączonym w trójkąt do
falownika, to zapraszam, nawet znajdą się trzy sondy cęgowe... Potrafi
więcej tam, jak ,,użytecznego'' popłynąć...
--
Marek Lewandowski
ICQ#/GG#: ask per mail. mail: locust[X]poczta/onet/pl
my gallery: http://www.pbase.com/mareklew
my kind-of-a-blog: http://lockaphoto.stufftoread.com
Marek Lewandowski
2007-01-30 22:48:56 UTC
A bardziej w temacie nie przemawia do mnie wyrzszość podłaczenia w trójkąt
nad gwiazdą dla falowników .
yyy... ja piszę dokładnie odwrotnie. Gwiazda górą...
Raz że niewidzę podstaw fizycznych tego płynięcia " w kólko "
A dwa to mam podłaczone zarówno do falownika "prądowgo" (stary tyrystorowy
75 kW) jak i do bardzo współczesnego VLT Danfosa po dwie pompy ( w
pierwszym przypadku 2 x 37 kW w drugim 2x 30kW) połaczone w TRÓJKĄT i niema
objawów niepreawidłowej pracy . Pracują w bardzo szerokim zakresie obrotów )
Zależy od silnika. Ale jak już masz podłączone i się grzeje...

[ciach]
Przepraszam z wykład . Jakoś tak tego się sporo napisało
No wszystko, co piszesz, to prawda...
Tyle, że jak masz układ, który chodzi z falownika, chodzi i się grzeje,
to chyba najprościej zacząć od wyeliminowania przyczyny najtrudniejszej
do zdiagnozowania bez sprzętu, nie? Jak będzie wiadomo, że się grzeje
podpięte do falownika w gwiazdę, to będzie można debugować ustawienia
U/f czy VFC, czy co tam ten falownik ma...

A co do Twojego wentylatora:
Przy za niskim napięciu nie wchodził na obroty, poślizg był za duży,
wirnik dostawał za dużo prądu i się grzał, silnik indukcyjny ma to do
siebie, że jest ograniczony mocą traconą w wirniku, tu CI się rozszerzał
termicznie aż przycinał o stojan. Nic niezwykłego...
--
Marek Lewandowski
ICQ#/GG#: ask per mail. mail: locust[X]poczta/onet/pl
my gallery: http://www.pbase.com/mareklew
my kind-of-a-blog: http://lockaphoto.stufftoread.com
PiotrVW
2007-01-30 23:09:30 UTC
Przy za niskim napiêciu nie wchodzi³ na obroty, po¶lizg by³ za du¿y,
wirnik dostawa³ za du¿o pr±du i siê grza³, silnik indukcyjny ma to do
siebie, ¿e jest ograniczony moc± tracon± w wirniku, tu CI siê rozszerza³
termicznie a¿ przycina³ o stojan. Nic niezwyk³ego...
YERS YES YES !
Tylko kurde nikt nie patrzy³ na tabliczkê bo zawsze by³o OK !
Problem by³ w tym ¿e pomiary elektryczne ( nie pomiar obrotów bo go nie
by³o) by³y OK .
Poda³em jako przyk³ad szukania przyczyny grzania silnika .

Pozdrawiam serdecznie
Piotr
Marek Lewandowski
2007-01-30 23:26:21 UTC
Podałem jako przykład szukania przyczyny grzania silnika .
to ja Ci podam jeszcze jeden fajny przykład, jak można długo szukać...
Mamy takiego... podwykonawcę powiedzmy. Mniejsza o szczegóły, firma
krzak, robią silniki, a przynajmniej udają, że robią. Kiedyś się rypnęli
i przysłali nam porządnie zmontowany serwosilnik z wszystkimi szykanami,
resolver czy enkoder optyczny - te sprawy.
Tylko wirnik to on miał od maszyny asynchronicznej...

Na usprawiedliwienie trzeba przyznać, że wały mieli oszczędnościowo
jednakowe w tej serii, znaczy pasowały i pod taki i pod taki wirnik,
więc mechanicznie się to dało złożyć, a jak jeden buc to złożył, to z
zewnątrz było nie do obczajenia - póki ktoś nie pokręcił ręką wałem...
--
Marek Lewandowski
ICQ#/GG#: ask per mail. mail: locust[X]poczta/onet/pl
my gallery: http://www.pbase.com/mareklew
my kind-of-a-blog: http://lockaphoto.stufftoread.com
J.F.
2007-01-31 08:46:54 UTC
Post by Marek Lewandowski
Post by 1024 Ireneusz Niemczyk
Marek, na Boga, połowa moich maszyn ma tak zasilane silniki. Jak mam 1f na
wejściu to po prostu nie mam wyboru w podlaczeniu.
Ke?
Falownik może mieć 1f na wejściu, ale na wyjściu ma 3 fazy, jak możesz
nie mieć wyboru, czy do trójfazowego falownika podłączasz trójfazowy
silnik w trójkąt, czy w gwiazdę? (tym bardziej, że silnik z pytania ma
zwory D/Y)
3 fazy na wyjsciu, ale na wejsciu jakies 320V DC.
Czyli tyle na ile jest jedna cewka silnika projektowana, moze nawet za
malo ..
Post by Marek Lewandowski
Post by 1024 Ireneusz Niemczyk
Moze, moge sobie to wyobrazic, choc nie spotkalem. Podlaczalem natomiast silniki
rownolegle w gwiezdzie - ale to inna bajka jest.
Inna. I działa.
Hm, to jak mowisz ten prad plynie ?
Post by Marek Lewandowski
.. A jak ktoś
nie wierzy w prąd ,,krążący'' w silniku 3f podłączonym w trójkąt do
falownika, to zapraszam, nawet znajdą się trzy sondy cęgowe... Potrafi
więcej tam, jak ,,użytecznego'' popłynąć...
Ale to musza byc dwa silniki i falownik ?
Czemu nie plynie przy zasilaniu sieciowym ?

J.
J.F.
2007-01-31 09:05:10 UTC
Post by Marek Lewandowski
to ja Ci podam jeszcze jeden fajny przykład, jak można długo szukać...
Mamy takiego... podwykonawcę powiedzmy. Mniejsza o szczegóły, firma
krzak, robią silniki, a przynajmniej udają, że robią. Kiedyś się rypnęli
i przysłali nam porządnie zmontowany serwosilnik z wszystkimi szykanami,
resolver czy enkoder optyczny - te sprawy.
Tylko wirnik to on miał od maszyny asynchronicznej...
A powinien miec wirnik z magnesem ?


bo w zasadzie serwo z asynchronicznym moze byc, moze
nawet lepsze niz z synchronicznym [nie zerwiesz synchronizmu].

J.
Marek Lewandowski
2007-01-31 09:29:35 UTC
Post by J.F.
Post by Marek Lewandowski
Tylko wirnik to on miał od maszyny asynchronicznej...
A powinien miec wirnik z magnesem ?
ano...
Niezależnie od możliwości albo i nie zrobienia serwa na asynchronie,
to zamówiony był synchroniczny.
Post by J.F.
bo w zasadzie serwo z asynchronicznym moze byc, moze
nawet lepsze niz z synchronicznym [nie zerwiesz synchronizmu].
możesz zrobić całkiem niezły napęd na asynchronicznym, ale nie serwo.
Problem wychodzi z np. trzymaniem pozycji na stopie, tudzież z szybkim
startem z przeciążeniem...
PO prostu nie nazwałbym tego serwem.

--
Marek Lewandowski
ICQ#/GG#: ask per mail. mail: locust[X]poczta/onet/pl
my gallery: http://www.pbase.com/mareklew
my kind-of-a-blog: http://lockaphoto.stufftoread.com
Marek Lewandowski
2007-01-31 09:48:33 UTC
Post by J.F.
Hm, to jak mowisz ten prad plynie ?
w kółko...
Post by J.F.
Ale to musza byc dwa silniki i falownik ?
musi być silnik i falownik
Post by J.F.
Czemu nie plynie przy zasilaniu sieciowym ?
bo sieć ma dość dobre i czyste sinusoidalne 50Hz, więc w uzwojeniach
płynie tylko ,,podstawowa harmoniczna'' robiąca moment obrotowy...

W gwieździe prądy zacisków są prądami uzwojeń, ale napięcia - nie.
Punkt ,,zerowy'' może pływać - i przy zasilaniu z falownika lata.
W trójkącie napięcia zaciskó są napięciami uzwojeń, ale prądy - nie.
Może płynąć prąd ,,w kółko''. I płynie.
Jak masz silnik małej mocy i w miarę nowoczesny falownik, to - o ile
falownik nie usiłuje być mądrzejszy od fortepianu tylko wali sinus * U/
f, to ani napięcia zera nie ma ani prąd przy D nie płynie zauważalny,
ale jeśli na wyjściu latają wyższe harmoniczne bo:
a) falownik jest sporej mocy i taktuje na niskiej częstotliwości
b) falownik jest klasy tani, stary, na tyrystorach (widuję jeszcze
takie, nieczęsto, ale owszem)
c) falownik jest inteligentny i usiłuje robić VFC, ale np. głupieje
przy dwóch silnikach
to w wyjściu latają i wyższe harmoniczne. w układzie gwiazdy odbija
się to napięciem na punkcie zerowym, w trójkącie - prądem latającym w
kółko.

--
Marek Lewandowski
ICQ#/GG#: ask per mail. mail: locust[X]poczta/onet/pl
my gallery: http://www.pbase.com/mareklew
my kind-of-a-blog: http://lockaphoto.stufftoread.com
Sajkik
2007-01-31 11:19:53 UTC
Post by Marek Lewandowski
Post by Sajkik
silniki maja zwory ustawione na trojkat.
ma ktos pomysla dlaczego sie tak dzieje?
zostawiłem Ci podstawową przyczynę grzania się silników.
wiec powiem tak: okablowalem w swojej pracy kilkaset silnikow. 90% z niby
bylo laczone w trojkat i zasilane z falownika. nigdy nie bylo problemow z
grzaniem sie. reszta byla laczona w gwiazde i podlaczana do 3f przez
zabezpieczenia.

a co do problemu glownego, to zadzwonilem jeszcze wczoraj do firmy Lenze i
dostalem wyczerpujaca pomoc telefoniczna z serwisu. ustawilem napiecia
Umin i U/F i silnik pracuje jak nalezy.
--
pozdrawiam
Sajkik
Marek Lewandowski
2007-01-31 11:52:54 UTC
Post by Sajkik
wiec powiem tak: okablowalem w swojej pracy kilkaset silnikow. 90% z niby
bylo laczone w trojkat i zasilane z falownika.
ustawilem napiecia
Umin i U/F i silnik pracuje jak nalezy.
nie poradziłeś sobie z tym?
Post by Sajkik
nigdy nie bylo problemow z
grzaniem sie.
a jakiej mocy były? Bo chyba tu leży pies pochowany...

--
Marek Lewandowski
ICQ#/GG#: ask per mail. mail: locust[X]poczta/onet/pl
my gallery: http://www.pbase.com/mareklew
my kind-of-a-blog: http://lockaphoto.stufftoread.com
J.F.
2007-01-31 14:18:00 UTC
Post by Marek Lewandowski
Post by J.F.
Hm, to jak mowisz ten prad plynie ?
w kółko...
Post by J.F.
Ale to musza byc dwa silniki i falownik ?
musi być silnik i falownik
I gdzie to mozna zobaczyc ?
Post by Marek Lewandowski
W trójkącie napięcia zaciskó są napięciami uzwojeń, ale prądy - nie.
Może płynąć prąd ,,w kółko''. I płynie.
A jakiej czestotliwosci ?

Bo harmoniczne .. im wyzsze tym bardziej indukcyjnosc uwzojen je
powinna ograniczac ..

J.
Marek Lewandowski
2007-01-31 14:41:34 UTC
Post by J.F.
I gdzie to mozna zobaczyc ?
na zworach przy spięciu w trójkąt. Znaczy w uzwojeniach silnika.
Post by J.F.
Post by Marek Lewandowski
W trójkącie napięcia zaciskó są napięciami uzwojeń, ale prądy - nie.
Może płynąć prąd ,,w kółko''. I płynie.
A jakiej czestotliwosci ?
trzecia harmoniczna przede wszystkim
Post by J.F.
Bo harmoniczne .. im wyzsze tym bardziej indukcyjnosc uwzojen je
powinna ograniczac ..
tak, ale trzecia jeszcze jest.

--
Marek Lewandowski
ICQ#/GG#: ask per mail. mail: locust[X]poczta/onet/pl
my gallery: http://www.pbase.com/mareklew
my kind-of-a-blog: http://lockaphoto.stufftoread.com
1024 Ireneusz Niemczyk
2007-01-31 19:33:56 UTC
Post by Marek Lewandowski
Ke?
Falownik może mieć 1f na wejściu, ale na wyjściu ma 3 fazy, jak możesz
nie mieć wyboru, czy do trójfazowego falownika podłšczasz trójfazowy
silnik w trójkšt, czy w gwiazdę? (tym bardziej, że silnik z pytania ma
zwory D/Y)
Marek! jajec sobie nie rob ;-)
Post by Marek Lewandowski
tja... Nasze sš jeszcze liczone jak należy.
Ale przecież nie o jednofazowy silnik chodzi tylko o 3f.
Owszem, to tak mimochodem bylo... jako ciekawostka niestety.
Post by Marek Lewandowski
.. A jak ktoś nie wierzy w pršd ,,kršżšcy'' w silniku 3f podłšczonym w trójkšt do
falownika, to zapraszam, nawet znajdš się trzy sondy cęgowe... Potrafi
więcej tam, jak ,,użytecznego'' popłynšć...
E... az tak to nie wierze, falowniki jednak chyba sztywniej trzymaja niz sadzisz.

Milego.
__
Pzd, Irek.N. (irek na serwerze 1024.pl)
1024 Ireneusz Niemczyk
2007-01-31 19:41:47 UTC
Spotkalem sie z jeszcze jednym fajnym zjawiskiem.

Falownik schneidera z dolnej polki (ATV-ka chyba 08 jeszcze) z uszkodzonym
jednym kluczem i na dodatek pomylona orientacja jednego uzwojenia (przyczyna
uszkodzenia klucza zapewne). W efekcie silnik osiagal moze 10-15% predkosci i
chrobotal tak, jak gdyby przekladnia ktora napedzal miala oknem wypasc.
Oczywiscie zabralismy sie za sprawdzenie przekladni, ale wygladala dobrze, sam
silnik tez, a calosc do bani. Troche nam zajelo wymyslenie przyczyny - tak
pieknie symulowane bylo uszkodzenie zebow przekladni :)
__
Pzd, Irek.N. (irek na serwerze 1024.pl)

Następna strona >
Strona 1 z 3