Discussion:
Jak lapiej ladowac - szeregowo czy rownolegle?
(Wiadomość utworzona zbyt dawno temu. Odpowiedź niemożliwa.)
Zenek
2008-04-12 08:17:34 UTC
Permalink
Raw Message
Witam!

Jak lepiej ladowac dwa akumulatory zelowe 12V 18Ah - rownolegle ladowarka
12V czy szeregowo 24V ?

Gdzie mozna kupic sprawdzona ladowarke do tego celu?
Ostatnio rozebralem tania "inteligetna" ladowarke z Tesco - jej intligencja
polega na transformatorze i dwoch diodach :) Kondesatora nie zauwazylem :)

Pozdrawiam,

--
Marek Lewandowski
2008-04-12 08:18:45 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Zenek
Witam!
Jak lepiej ladowac dwa akumulatory zelowe 12V 18Ah - rownolegle ladowarka
12V czy szeregowo 24V ?
Rownolegle.
Post by Zenek
Ostatnio rozebralem tania "inteligetna" ladowarke z Tesco - jej intligencja
polega na transformatorze i dwoch diodach :) Kondesatora nie zauwazylem :)
Jesli trafo jest dobrze dobrane, to wiecej nie trzeba. Prostota
rozwiazania nie stanowi o jego niewlasciwosci...

--
Marek Lewandowski
Jacek Maciejewski
2008-04-12 08:37:09 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Marek Lewandowski
Post by Zenek
Jak lepiej ladowac dwa akumulatory zelowe 12V 18Ah - rownolegle ladowarka
12V czy szeregowo 24V ?
Rownolegle.
A jakieś uzasadnienie? Bo mi się wydaje że szeregowo... I to tym bardziej
im bardziej różnią się aku.
--
Jacek
Paweł Hadam
2008-04-12 08:52:22 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Jacek Maciejewski
Post by Marek Lewandowski
Post by Zenek
Jak lepiej ladowac dwa akumulatory zelowe 12V 18Ah - rownolegle ladowarka
12V czy szeregowo 24V ?
Rownolegle.
A jakieś uzasadnienie? Bo mi się wydaje że szeregowo... I to tym bardziej
im bardziej różnią się aku.
Przy połączeniu szeregowym ten bardziej naładowany/o mniejszej
pojemności będzie się gotował zanim naładuje się ten drugi, bo taki sam
prąd cały czas płynie przez oba. Przy połączeniu równoległym po prostu
weźmie tyle prądu ile wynika z jego naładowania, do momentu osiągnięcia
napięcia dostarczanego przez ładowarkę. Jedyna uwaga do połączenia
równoległego, to to, że nie wolno łączyć aku rozładowanego z
naładowanym, bo jeden zacznie się ładować z drugiego bez ograniczenia
prądowego, co ani zdrowe ani bezpieczne dla nich nie będzie.

Pozdrawiam,
Paweł.
B.P. (pobo)
2008-04-12 22:13:29 UTC
Permalink
Raw Message
...... Jedyna uwaga do po³±czenia
równoleg³ego, to to, ¿e nie wolno ³±czyæ aku roz³adowanego z na³adowanym,
bo jeden zacznie siê ³adowaæ z drugiego bez ograniczenia pr±dowego, co ani
zdrowe ani bezpieczne dla nich nie bêdzie.
A to niby dlaczego??? Najlepsz± metod± ³adowania *sprawnego* akumulatora
kwasowego jest metoda sta³onapiêciowa (w przybli¿eniu tak w³a¶nie jest w
aucie). Warto¶æ pr±du wyznacza opór wewnêtrzny (a w³a¶ciwie ich suma) i stan
roz³adowania akumulatora. Wierz mi - jest ona w granicach dopuszcznych przez
akumulator. Przy "pojemno¶ciach" samochodowych z moich obserwacji/obliczeñ
pr±d mo¿e dochodziæ do 30A przez kilka pierwszych minut. Mo¿na powiedzieæ
¿e w takim uk³adzie akumulator sam dobiera optymalny pr±d ³adowania :-)
Pozdrawiam,
Pawe³.
pozdrawiam
pobo
buwi777
2008-04-12 09:00:25 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Marek Lewandowski
Post by Zenek
Jak lepiej ladowac dwa akumulatory zelowe 12V 18Ah - rownolegle ladowarka
12V czy szeregowo 24V ?
Rownolegle.
A jakie¶ uzasadnienie? Bo mi siê wydaje ¿e szeregowo... I to tym bardziej
im bardziej ró¿ni± siê aku.
Jak bêdziesz mia³ akku nr1 do którego trza wpompowaæ np. 4 Ah ³adunku (
pr±du ) a do drugiego np. 10 Ah ³adunku to:

przy równoleg³ym ³adunki roz³o¿± siê jakby "automatycznie" i ³adowarka poda
14 Ah ³adunku a pr±dy roz³o¿± siê odpowiednio na akumulatorach

przy szeregowym jak jeden ju¿ siê na³aduje to co z drugim - pr±d musi
przep³ywaæ przez oba akku ????? jeden na³adowany, drugi prze³adowany

pamiêtajmy, ¿e koñczymy ³adowaæ po osi±gniêciu jakiego¶ okre¶lonego napiêcia
b±dz skoku napiêcia na akku - przy równoleg³ym mo¿liwe do zmierzenia przy
szeregowym jest to trudniejsze

--- Choæ z drugiej strony jak pod³±czy siê ³adowarkê 24 V ( a w³a¶ciwie 28,8
V ) do szeregowo po³±czonych akku i wyreguluje siê pr±d na 0,1 C ( lub
lepiej 0,05 C ) to mo¿na ³adowaæ w tzw nieskoñczono¶æ i na³aduje siê oba -
reszta ³adunku idzie w ciep³o

pozdrawiam,

buwi
Jacek Maciejewski
2008-04-12 09:50:15 UTC
Permalink
Raw Message
przy szeregowym jak jeden już się naładuje to co z drugim - prąd musi
przepływać przez oba akku ????? jeden naładowany, drugi przeładowany
Oczywiście, ale w domyśle było że aku sa jednakowej pojemności nominalnej.
Zresztą wskazówka że należy szeregowo nie jest bez wyjątków. No i czy
łączysz szeregowo czy równolegle, zawsze należy kontrolować napięcie, prąd
czy ogólnie stan naładowania na każdym z osobna zwłaszcza pod koniec
ładowania a na początku należy podłączyć każdy indywidualnie i zobaczyć czy
któryś nie jest uszkodzony.
--
Jacek
RoMan Mandziejewicz
2008-04-12 10:31:44 UTC
Permalink
Raw Message
Hello Jacek,
Post by Jacek Maciejewski
Post by Marek Lewandowski
Post by Zenek
Jak lepiej ladowac dwa akumulatory zelowe 12V 18Ah - rownolegle ladowarka
12V czy szeregowo 24V ?
Rownolegle.
A jakieś uzasadnienie? Bo mi się wydaje że szeregowo... I to tym bardziej
im bardziej różnią się aku.
No to teraz pojechałeś po bandzie... Akumulatory o tym samym napięciu
nominalnym i wykonane w tej samej technologii można łączyć równolegle
nawet przy różnicy pojemności. Przy połączeniu szeregowym i próbie
ładowania akumulator o mniejszej pojemności będzie przeładowywany.
--
Best regards,
RoMan mailto:***@pik-net.pl
Spam: http://www.allegro.pl/sklep/7416823_squadack :)
Jacek Maciejewski
2008-04-12 10:40:56 UTC
Permalink
Raw Message
Post by RoMan Mandziejewicz
Post by Jacek Maciejewski
A jakieś uzasadnienie? Bo mi się wydaje że szeregowo... I to tym bardziej
im bardziej różnią się aku.
No to teraz pojechałeś po bandzie... Akumulatory o tym samym napięciu
nominalnym i wykonane w tej samej technologii można łączyć równolegle
nawet przy różnicy pojemności. Przy połączeniu szeregowym i próbie
ładowania akumulator o mniejszej pojemności będzie przeładowywany.
Nie całkiem. Moja propozycja zakłada że jesli aku będą się w jakikolwiek
sposób różnić to przy połączeniu szeregowym łatwiej jest kontrolując
okresowo napięcie ocenić kiedy należy skończyć ładowanie każdego. Można
wcześniej odłączyc ten który wcześniej się naładuje. Przy równoległym
połaczeniu nie ma tej wygody ;) Trzeba polegać na innych objawach.
Z tym różnieniem się też nie byłem za dokładny, chodziło mi o różnice w
ramach danego typu a nie pojemności.
--
Jacek
RoMan Mandziejewicz
2008-04-12 10:44:30 UTC
Permalink
Raw Message
Hello Jacek,
Post by Jacek Maciejewski
Post by RoMan Mandziejewicz
Post by Jacek Maciejewski
A jakieś uzasadnienie? Bo mi się wydaje że szeregowo... I to tym bardziej
im bardziej różnią się aku.
No to teraz pojechałeś po bandzie... Akumulatory o tym samym napięciu
nominalnym i wykonane w tej samej technologii można łączyć równolegle
nawet przy różnicy pojemności. Przy połączeniu szeregowym i próbie
ładowania akumulator o mniejszej pojemności będzie przeładowywany.
Nie całkiem. Moja propozycja zakłada że jesli aku będą się w jakikolwiek
sposób różnić to przy połączeniu szeregowym łatwiej jest kontrolując
okresowo napięcie ocenić kiedy należy skończyć ładowanie każdego. Można
wcześniej odłączyc ten który wcześniej się naładuje.
I co dalej? Masz ładowarkę o zbyt wysokim napięciu do ładowania
pojedynczego akumulatora i zostawiasz akumulator drugi nienaładowany?
Post by Jacek Maciejewski
Przy równoległym połaczeniu nie ma tej wygody ;) Trzeba polegać na
innych objawach. Z tym różnieniem się też nie byłem za dokładny,
chodziło mi o różnice w ramach danego typu a nie pojemności.
To tym bardziej zupełnie spokojnie można ładować równolegle. Ważne
jest tylko wyrównanie napięć przed równoległym połączeniem
akumulatorów.
--
Best regards,
RoMan mailto:***@pik-net.pl
Spam: http://www.allegro.pl/sklep/7416823_squadack :)
Jacek Maciejewski
2008-04-12 13:27:27 UTC
Permalink
Raw Message
Post by RoMan Mandziejewicz
I co dalej? Masz ładowarkę o zbyt wysokim napięciu do ładowania
pojedynczego akumulatora i zostawiasz akumulator drugi nienaładowany?
Przypadki kiedy mamy ładowarkę *tylko* na 24 lub *tylko* na 12 zostawiamy
na razie na boku :) Wtedy przecież nie ma dyskusji jak łączyć bo brak
alternatywy :)
--
Jacek
J.F.
2008-04-12 13:38:24 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Jacek Maciejewski
Post by RoMan Mandziejewicz
I co dalej? Masz ładowarkę o zbyt wysokim napięciu do ładowania
pojedynczego akumulatora i zostawiasz akumulator drugi nienaładowany?
Przypadki kiedy mamy ładowarkę *tylko* na 24 lub *tylko* na 12 zostawiamy
na razie na boku :) Wtedy przecież nie ma dyskusji jak łączyć bo brak
alternatywy :)
Jesli akumulatory roznej pojemnosci lub inaczej rozladowane,
to chyba lepiej je ladowac z ladowarki 24V pojedynczo przez zarowke
niz szeregowo :-)

J.
J.F.
2008-04-12 11:21:04 UTC
Permalink
Raw Message
Post by RoMan Mandziejewicz
No to teraz pojechałeś po bandzie... Akumulatory o tym samym napięciu
nominalnym i wykonane w tej samej technologii można łączyć równolegle
nawet przy różnicy pojemności
NiCd tez ? Tam pod koniec ladowania nastepuje spadek napiecia.

J.
RoMan Mandziejewicz
2008-04-12 11:36:13 UTC
Permalink
Raw Message
Hello J,
Post by J.F.
Post by RoMan Mandziejewicz
No to teraz pojechałeś po bandzie... Akumulatory o tym samym napięciu
nominalnym i wykonane w tej samej technologii można łączyć równolegle
nawet przy różnicy pojemności
NiCd tez ? Tam pod koniec ladowania nastepuje spadek napiecia.
Piszemy w kontekście ołowiowych. Nie chciałem już mieszać z NiCd i
NiMH.
--
Best regards,
RoMan mailto:***@pik-net.pl
Spam: http://www.allegro.pl/sklep/7416823_squadack :)
Krzysztof Rudnik
2008-04-12 09:09:14 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Zenek
Witam!
Jak lepiej ladowac dwa akumulatory zelowe 12V 18Ah - rownolegle ladowarka
12V czy szeregowo 24V ?
Oddzielnie.

Krzysiek Rudnik
J.F.
2008-04-12 10:17:44 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Krzysztof Rudnik
Post by Zenek
Jak lepiej ladowac dwa akumulatory zelowe 12V 18Ah - rownolegle ladowarka
12V czy szeregowo 24V ?
Oddzielnie.
Kolega zapomina ze takie aku sklada sie z 6 cel polaczonych szeregowo,
a kazda cela z kilku plyt polaczonych rownolegle.
A kazda plyta ma dwie strony i na kazdej kilka obszarow i to tez
polaczone rownolegle :-)

J.
RoMan Mandziejewicz
2008-04-12 10:29:07 UTC
Permalink
Raw Message
Hello Zenek,
Post by Zenek
Jak lepiej ladowac dwa akumulatory zelowe 12V 18Ah - rownolegle ladowarka
12V czy szeregowo 24V ?
Jeśli te akumulatory pracują razem, to tak jak pracują. Jeśli pracują
osobno - to ładować również osobno.

[...]
--
Best regards,
RoMan mailto:***@pik-net.pl
Spam: http://www.allegro.pl/sklep/7416823_squadack :)
TomaszB
2008-04-13 14:08:54 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Zenek
Witam!
Jak lepiej ladowac dwa akumulatory zelowe 12V 18Ah - rownolegle ladowarka
12V czy szeregowo 24V ?
Najlepiej tak samo jak rozładowujesz.
Rozładowujesz równolegle, ładuj równolegle
Rozładowujesz szeregowo, to ładuj tak samo
Rozładowujesz osobno to i ładuj osobno.

Loading...